پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 بهمن 1396

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژه‌های انرژی زيست‌توده در آبان ماه 1396

در آبان ماه سال جاری، پروژه‌هاي ذیل از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به منظور اجرا توسط اساتید دانشگاه فراخوان گردید:
پروژه 5- امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب مجتمع‌های كشت و صنعت کشور
با تأييد محققين برگزيده در مرحله ارزيابی كيفی، مرحله دوم ارزيابی (فنی و مالی) آغاز گرديد.