پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 بهمن 1396

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژه‌های انرژی زیست‌توده در مهر ماه 1396

در مهر ماه سال جاری، پروژه‌های ذیل از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به منظور اجرا توسط اساتید دانشگاه فراخوان گردید:
پروژه 3- امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب صنایع لبنی کشور
پروژه 4- امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب صنایع كشتارگاهی کشور
پروژه 5- امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب مجتمع‌های كشت و صنعت کشور
با تأييد محققين برگزيده در مرحله ارزيابی كيفی، مرحله دوم ارزيابی (فنی و مالی) آغاز گرديد.
به دليل عدم كسب امتياز لازم توسط محققين، فراخوان تجديد شد.