پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 بهمن 1396

برگزاری اولین سمینار طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی

در تاریخ 1396/10/18، طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی، در راستای اهداف خود، اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان "معرفی سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی و نقش آنها در کاهش مصرف برق و ارائه تجربیات موفق بهره برداری از آنها" نمود. در این سمینار آقای دکتر حکاکی فرد، استادیار دانشگاه صنعتی شریف و آقای مهندس تقدسی، کارشناس دفتر انرژی زمین گرمایی ساتبا، به ارائه مطالب خود در خصوص پمپ های حرارتی زمین گرمایی پرداختند.