پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 بهمن 1396

پروژه تولید انرژی از زباله کانادا از EPIC حمایت مالی دریافت کرد

شرکت بین‌المللی Lystek که یک شرکت کانادایی در زمینه ضایعات زیستی و مواد آلی است، مبلغ 1.5 میلیون دلار (1.26 میلیون یورو) بودجه از طرح هزینه سرمایه‌گذاری برنامه انرژی الکتریکی کمسیون انرژی کالیفرنیا (EPIC) دریافت کرده است.
وظیفه طرح EPIC تامین مالی برای ایجاد راه‌حل‌های جدید انرژی، پرورش نوآوری‌های منطقه‌ای و ارایه ایده‌های انرژی پاک به بازار است.
این طرح با رای موافق در 8 نوامبر سال 2017، پروژه Lystek را با همکاری بخش بهداشتی Goleta Sanitary District و دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا برای ایجاد یک سیستم تبدیل مواد آلی به انرژی پایدار زیست محیطی و اقتصادی تصویب کرد.

Source:http://www.bioenergy-news.com/display_news/13184/canadabased_wastetoenergy_project_receives_epic_backing