پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 بهمن 1396

لهستان توانست 2 میلیارد مترمکعب (MW 1421) بیوگاز از زباله تولید کند

در لهستان با 38 میلیون نفر جمعیت و رشد 3.9 درصدی تولید ناخالص داخلی، تقریبا نیمی از زمین های برای کشاورزی استفاده می شود و وارد کننده خالص انرژی می باشد. این کشور مواد اولیه، نیروی کار، اقتصاد در حال رشد و تعهد به توسعه پایدار زیست محیطی مورد نیاز برای ایجاد یک بخش بیوگاز پررونق را دارد. پیش‌بینی می‌شود که نیروگاه‌های بیوگاز کشاورزی، که توسط مزایده جدید انرژی حمایت می‌شوند، رشد بیوگاز در لهستان را افزایش دهند.
در حال حاضر 301 هاضم با ظرفیت کل نصب شده 234 مگاواتی در لهستان وجود دارد. تقریباً توزیع یکنواختی از منابع زیست‌توده (فاضلاب/پساب، محصولات/زائدات کشاورزی، گاز دفنگاه) در هاضم‌های در حال بهره‌برداری وجود دارد. پتانسيل توليد 2 ميليارد مترمكعب يا 1421 مگاوات بيوگاز از پسماند وجود دارد: فضولات دامی (گاو، خوك و مرغ)، لجن فاضلاب و پسماندهای غذايی. ظرفیت نصب شده فعلی تنها 16 درصد از پتانسیل موجود است، به این معنی است که اگر تمام منابع پسماند تبدیل شوند و امکان استفاده از گیاهان انرژی‌زا و ضایعات و زائدات کشاورزی فراهم شود بدست آید، رشد این بخش 6 برابر خواهد بود. برق تولید از زباله می‌تواند هر ساله انرژی 2،3 میلیون خانوار لهستانی، یعنی 17 درصد از تمام خانوارها را تأمین کند. کل مصرف گاز طبیعی در لهستان 17.66 میلیارد مترمکعب (2014) است، بیوگاز حاصل از ضایعات می‌تواند 11% این حجم را جایگزین کند.
از 347 دفنگاه زباله، 303 مورد گاز زباله را جمع‌آوری می‌کنند، اما فقط حدود 100 مورد از آنها تولید انرژی دارند. گاز زباله عمدتاً به طور مستقیم در اتمسفر رها یا سوزانده می‌شود. در لهستان 1978 محل دفن غیر قانونی نیز وجود دارد. بنابراین در بخش مدیریت زباله پتانسیل زیادی برای کاهش انتشار گاز زباله و تبدیل این گاز به انرژی وجود دارد.
Source: http://www.biogaschannel.com/en/news-and-events/poland-produce-2-billion-m3-biogas-waste-2421mw/167