پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 دی 1396

انجام فراخوان جهت واگذاری پروژه‌های اجرایی سند راهبردی توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق در دی‌ماه

بنا بر مصوبه کمیته ارزیابی واگذاری پروژه‌های اجرایی سند راهبردی توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی، پروژه‌های « امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخیص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های كندانسور نیروگاهی»، « امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی ساخت سیستم بازرسی سطوح داخلی لوله‌های واتروال نیروگاه‌های بخاری»، « امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخیص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های بويلر نیروگاه بخاری در حین كار»، «امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم اندازه‌گیری ضخامت رسوبات داخلی لوله‌های بويلر و کندانسور از بیرون لوله»، « امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تعیین میزان هیدروژن در سیکل آب و بخار نیروگاه و تشخیص آسیب‌های ناشی از آن به صورت آنلاين»، « امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی»، در قالب مگاپروژه «توسعه فناوری‌های بازرسی فنی خوردگی در تجهیزات با اولويت صنعت برق» و طرح« توسعه فناوری‌های پايش خوردگی در صنعت برق» به منظور واگذاری به مؤسسات، شرکت‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در ششمین مرحله از فراخوان طرح‌های این سند بر روی وب سایت پژوهشگاه قرار گرفت.