پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 آبان 1396

برگزاری نشست تخصصی "خسارت‌های ناشی از خوردگی در صنعت برق" در سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق

این نشست تخصصی در راستای اجرای سند راهبردی "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق" برگزار گردید. با توجه به اجرایی شدن این سند، اولین و مهم‌ترین قدم در انجام بهینه آن، شناسایی و برآورد دقیق خسارات ناشی از خوردگی در تمامی بخش‌های صنعت برق می‌باشد. لذا در این نشست فعالیت‌های انجام‌شده، جاری و فعالیت‌های آتی به منظور شناسایی و کاهش خسارات ناشی از خوردگی در قالب سند فوق‌الذکر با حضور متخصصین خوردگی در صنعت برق و همچنین حضور مدعوین دانشگاهی متخصص در این حوزه تشریح گردید. یکی از بخش‌های مهم این نشست، تأکید همگانی بر اجرای هرچه سریعتر پروژه برآورد خسارات ناشی از خوردگی در صنعت برق بود که در قالب سند راهبردی توسعه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق نیز پیش‌بینی‌شده است.