پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 شهریور 1396

برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری سند راهبردی " توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق ایران"

در ابتدای این جلسه، آقای دکتر موسوی به معرفی و بیان شرح وظائف شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و پژوهشگاه، در جهت اجرای اسناد راهبردی طرح‌های توسعه فناوری پرداخته و وظائف کمیته راهبری و مجری اسناد اجرایی در قالب اسناد راهبردی را عنوان نمودند. در ادامه مجری سند، آقای مهندس رضاخانی ضمن معرفی سند و تشریح فعالیت‌های صورت گرفته، به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه‌های جاری، برنامه‌های آتی و اهداف پیش‌بینی‌شده برای این سند پرداختند. همچنین در این جلسه، علاوه بر معرفی اعضای کمیته راهبری، برخی از برنامه‌های دارای اولویت در اجرای سند از جمله برون‌سپاری پروژه‌های اجرایی سند، تجهیز آزمایشگاه مرجع خوردگی و احداث پایگاه ملی خوردگی توسط مجری سند ارائه گردید.