پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 مرداد 1396

آغاز فعالیت " توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق "

خوردگی قطعات و تجهیزات در صنعت به‌ویژه در صنعت برق موجب ایجاد خسارات مالی و بعضاً خسارات جانی شدید می‌شود. در همین خصوص در پژوهشگاه نیرو، سند راهبردی توسعه کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق را در قالب برنامه ده‌ساله تعریف گردید و سپس این سند با هدف کنترل و کاهش اثرات خوردگی به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق، در مردادماه سال 1396 آغاز به کار نمود. قابل ذکر است مجری‌گری سند بر عهده آقای مهندس رضاخانی از پژوهشگاه نیرو می‌باشد و اعضای کمیته راهبری سند شامل آقایان دکتر موسوی ترشیزی، دکتر آماده، مهندس ژام، مهندس رضاخانی و خانم مهندس اسدالهی می‌باشند.