پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 30 دی 1396

مسابقات دوره ای "طرح های نوآورانه نانو در صنعت برق"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ مرکز "توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی" پژوهشگاه نیرو، برگزاری مسابقات دوره ای "طرح های نوآورانه نانو در صنعت برق" را با محوریت به کارگیری فناوری نانو در رفع چالش های موجود در صنعت برق در برنامه کاری خود قرار داده است تا از این طریق ضمن پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت برق وکمک به حل مشکلات و معضلات این صنعت، گامی در جهت شناسایی صاحبان ایده، پژوهشگران و فناوران این عرصه و حمایت از آنها بردارد.
علاقمندان جهت ارائه راهکارهای نوآورانه، دریافت اطلاعات و راهنمای ثبت نام مسابقه به آدرس http://npc.nri.ac.ir/fa/page.php?rid=36 مراجعه نمایند.