پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 دی 1396

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو و پژوهشکده توزیع و انتقال دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این تفاهم نامه با هدف گسترش تعاملات، همکاری‌ها و ایجاد هم‌افزایی در بهره‌برداری حداکثری از امکانات و منابع موجود به منظور مدیریت، توسعه و انجام تحقیقات هدفمند، منسجم و کاربری، در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و بهره‌گیری از نتایج تحقیقات در حوزه صنعت توزیع نیروی برق کشور میان پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو به نمایندگی دکتر پرویز رمضانپور (رئیس پژوهشکده) و پژوهشکده توزیع و انتقال دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی دکتر محمد صادق سپاسیان (رئیس پژوهشکده) مبادله گردید.
براساس این گزارش تعریف و تبیین و تدقیق طرح و پروژه‌های تحقیقاتی، تشریک مساعی در راهبری طرح‌های کلان تحقیقاتی، مشارکت در اجرای طرح و پروژه‌های تحقیقاتی، ایجاد بستر مناسب جهت آزمون ایده‌های نو و انجام پروژه‌های مرتبط با پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، ایجاد زمینه‌های مناسب همکاری آموزشی مرتبط با حوزه توزیع صنعت برق، طراحی و ایجاد شبکه متخصصین و خبرگان مرتبط با صنعت توزیع نیروی برق، همکاری در مدیریت دانش صریح صنعت توزیع نیروی برق ایران (داخل و خارج از کشور) از محورهای اصلی این همکاری‌ها در این تفاهم نامه می‌باشد.
شیوه اجرای این تفاهم نامه بدین شکل خواهد بود که کارگروه راهبری مشترک متشکل از نمایندگان طرفین و خبرگان صنعت توزیع نیروی برق کشور، به منظور سیاست‌گذاری، تعیین اهداف کمی و کیفی و تصویب برنامه‌های سالانه و نظارت بر مفاد تفاهم‌نامه مشترک و توسعه تعاملات تشکیل می‌شود. این کارگروه جلسات دوره‌ای خود را برگزار کرده و گزارش جلسات را حداقل هر سه ماه یکبار به روسای پژوهشکده‌های مربوطه ارائه می نمایند.
این تفاهم نامه در دو نسخه با اعتبار یکسان امضا و میان طرفین مبادله گردید. مدت این تفاهم نامه از زمان امضاء و مبادله دو سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.