پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 آذر 1396

برگزاری دومين همايش اينترسولار ايران

دومين همايش اينترسولار ايران در تاريخ 96/08/30 در محل هتل اسپيناس تهران برگزار گرديد. در اين همايش، ميزگردهاي مختلفي در خصوص فناوري توليد برق از انرژي خورشيد برگزار گرديد كه يكي از آنها، چالش‌هاي اتصال به شبكه نيروگاه‌هاي تجديدپذير و لزوم تدوين دستورالعمل‌هاي اتصال به شبكه (گريدكد) براي اين نيروگاه‌ها بود. در اين ميزگرد، رئيس مركز توسعه فناوري انتقال توان با ظرفيت بالا نيز حضور داشت. به گفته وي دو چالش اصلي در ديدگاه ورود فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير به شبكه برق است. يكي آنكه ديدگاه نامناسبي در سطح سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي اتصال و بهره‌برداري نيروگاه‌هاي تجديدپذير مطرح است كه نيروگاه تجديدپذير با توليد پراكنده، مترادف در نظر گرفته مي‌شود. نمونه‌هاي چنين تفكر و ديدگاهي در برخورد مسئولان با واحدهاي تجديدپذير به خوبي مشهود است. نظير آنكه نيروگاه تجديدپذير به فيدر فشار متوسط متصل مي‌گردد و يا آنكه قرار نيست توليد تجديدپذير وارد شبكه بالادست شود. چنين تفكري باعث مي‌گردد كه تاثير واحد تجديدپذير محدود به تنها شبكه توزيع مربوطه شده و از بين تمامي ملاحظات اتصال و بهره‌برداري واحد تجديدپذير تنها بحث آلودگي الكتريكي، آن هم بطور خاص هارمونيك توليد شده مورد توجه قرار گيرد. در صورتي‌كه مسئله بسيار وسيع‌تر و پيچيده‌تر اين تفكر محدود است. شايد اين موضوع براي چند سال پيش كه حجم توليد تجديدپذير محدود و در سطح شبكه توزيع بود مصداق داشت. لكن اگر قرار است با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده حجم بالايي از توليدات تجديدپذير وارد شبكه گردد، قطعاً ديدگاه توليد پراكنده و محدود شدن آن به شبكه توزيع اشتباه است. اگر اين باور جدي براي سياستگذار و برنامه‌ريز و نيز مالك شبكه ايجاد شود كه روند توسعه منابع تجديدپذير به سمت ورود حجم بالاي آنها در سطح شبكه فوق‌توزيع و انتقال است، قطعاً با درك چالش‌هاي متصور بر آن، خودبه‌خود نياز گريدكد را براي مقاصد اتصال، بهره‌برداري و در ادامه برنامه‌ريزي و بازار خواهد ديد. پس رسالت چنين سمينارهاي علمي و نشست‌هايي در درجه اول روشن كردن اين موضوع است.

چالش دوم يكسان ديدن رفتار نيروگاه‌هاي تجديدپذير با نيروگاه‌هاي متعارف است و همانگونه كه گفته شد، تنها مسائل آلودگي الكتريكي آن متفاوت ديده مي‌شود. در صورتي كه رفتار حالت استاتيك و ديناميك اين نيروگاه‌ها، به كلي با نيروگاه‌هاي متعارف، تفاوت دارد و بايد به كمك تجارب دنيا اين تفاوت‌ها را شناخت و متناسب با آن الزامات و دستورالعمل‌هاي گريدكد را تهيه كرد.

و بالاخره نكته آخر اينكه تهيه و تنظيم گريدكد نيروگاه‌هاي تجديدپذير حتماً بايد با مشاركت و تعامل با سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران واحدهاي تجديدپذير و از انعطاف‌ مناسبي برخوردار باشد تا مقبوليت كافي براي ورود سرمايه‌گذار فراهم شود.