پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آذر 1396

برگزاری سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی وبرودتی با همکاری مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایش

سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی وبرودتی با همکاری مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایش، انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران و نیز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در تاریخ 10 اسفند ماه1396 در محل این دانشگاه برگزار می شود. علاقه مندان جهت ثبت نام و ارسال مقالات خود به دبیرخانه کنفرانس می توانند به وبسایت www.ac-hc.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس 20 بهمن ماه 1396 می باشد.