پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 آذر 1396

نسخه مقدماتی گزارش هزینه هم سطح شده تولید برق فناوری‌های مختلف در ایران

جهت دانلود نسخه مقدماتی گزارش هزینه هم سطح شده تولید برق فناوری‌های مختلف در ایران کلیک نمایید.

جهت تکمیل و بهبود گزارش پذیرای انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خوانندگان محترم از طریق ایمیل زیر هستیم:
masoudkasraee@gmail.com