پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 آذر 1396

انتخاب پرفسور مجید عمیدپور در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ بر اساس داده های منتشرشده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز، آقای پرفسور مجید عمیدپور، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان در سال 2017 قرار گرفتند. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است.
بنا بر این گزارش، پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یکبار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می گردند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنان در رشته و حوزه های موضوعی 22 گانه (از جمله فیزیک، شیمی، میکروب شناسی، ریاضی، پزشکی بالینی، داروشناسی و سم شناسی، بیوشیمی، اقتصاد و غیره) است. بر همین اساس پژوهشگرانی که براساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند.