پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 آبان 1396

عملیات نصب اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور در شهرستان مشکین شهر

بر اساس اطلاعات دریافتی از کارشناسان سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، مشخص گردید که عملیات احداث نخستین نیروگاه زمین گرمایی کشور به ظرفیت 5 مگاوات در منطقه زمین گرمایی شمال غرب سبلان (شهرستان مشکین شهر) در حال انجام می باشد. اقدامات صورت گرفته و در حال انجام تا تاریخ 1396/8/23 به شرح زیر هستند:

  • حمل پکیج توربوژنراتور به سایت نیروگاه
  • حمل دستگاه های رطوبت زدا و جداکننده به سایت نیروگاه
  • اجرای محوطه سازی و کانال جمع آوری آب های سطحی
  • خاکبرداری و خاکریزی شبکه های ارت نیروگاه
  • اجرای خط لوله انتقال سیال زمین گرمایی از چاه تولیدی به سایت نیروگاه و از سایت نیروگاه به چاه تزریقی
  • آرماتوربندی محل استقرار مخزن خنک کننده
  • اجرای اسکلت فلزی و بتن ریزی ساختمان اداری

یادآور می گردد که در حال حاضر، میزان پیشرفت کل پروژه، بیش از 50 درصد می باشد. در ادامه، تصاویری از تجهیزات و مراحل ساخت نیروگاه مذکور ارائه می گردد.