پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 آبان 1396

برگزاری نشست در خصوص " راهكارهای انتقال آب از خلیج‌فارس به مناطق مرکزی و بیابانی ايران"

در تاريخ 96/8/2 در محل سالن اجلاس گروه محیط‌زیست جلسه هم‌اندیشی با اعضاي گروه محیط‌زیست پژوهشگاه نيرو برگزار شد. در اين نشست درباره گزینه‌های مختلف انتقال آب از خلیج‌فارس بحث گرديد و مزايا و معايب گزینه‌ها مورد واكاوی قرار گرفت. بعلاوه فيلمی از گزینه‌های پيشنهادی آقای شاهبداغی نمايش داده شد. در ادامه بحث پروژه در حال انجام انتقال آب خلیج‌فارس به صنايع معدنی كرمان و يزد موردبررسی قرار گرفت و يادآوری شد كه اين پروژه در سه فاز انجام می‌پذیرد و حدوداً 95 درصد پيشرفت داشته است كه با توجه به حجم عظيم سرمایه‌گذاری اين پروژه می‌توان نتيجه گرفت كه كمبود آب برای اين صنايع آن‌ها را مجبور به انجام اين سرمایه‌گذاری نموده است. در ادامه اين نشست عنوان گرديد كه از هم‌اکنون بايستی به فكر يك چنين پروژه‌هایی برای تأمین آب نیروگاه‌ها نيز بود.