پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 آبان 1396

جستجوی پروژه‌های موفق بیوگاز اروپا با جعبه ابزار جدید اقدام تعاملی بیوگاز

به عنوان بخشی از پروژه " BiogasAction" که توسط اروپا تأمین مالی شده است، یک جعبه ابزار آنلاین که پروژه های بیوگاز بین المللی و ملی و همچنین واحدهای بیوگاز موفق اروپا را لیست می‌کند، هم اکنون در دسترس عموم قرار دارد.
این جعبه ابزار یک دستورالعمل برای یک پروژه خاص در یک محدوده جغرافیایی خاص ارائه می‌دهد. فیلترهای مختلف، مانند زبان ابزار یا پروژه، ماده اولیه مورد استفاده، خروجی، نوع پشتیبانی، نوع ابزار و اندازه واحد و جستجوی کلیدواژه امکان جستجوی دقیق را فراهم می کند.
نتایج شامل لینک‌هایی به PDF های ارائه اطلاعات از BiogasAction برای مخاطبان هدف، هایپرلینک‌های شرایط مرزی به مستندات بیشتر و نتایج ثابت شده از ابزار خاص می‌باشند.
جعبه ابزار در وب سایت BiogasAction در آدرس زیر موجود است: