پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 آبان 1396

پروژه اروپایی SYSTEMIC: درخواست نیروگاه‌های هضم بیهوازی

در 1 ژوئن سال 2017، پروژه چهار ساله SYSTEMIC در اروپا راه اندازی شد. پروژه SYSTEMIC قصد دارد اقتصادی بودن بازیابی و بازیافت مواد مغذی از بقایای حاصل از هضم بیهوازی زباله، فضولات دامی و لجن فاضلاب برای کشاورزی را نشان دهد. در این پروژه درخواست برای "10 محل" راه انجام شده است. این مکان های تبلیغاتی مکان هایی هستند که مایلند دانش و تجربیات حاصل از 5 واحد نمایشی را که در پروژه SYSTEMIC مورد بررسی قرار گرفته اند، که قبلا چند روش بازیابی مواد مغذی را مورد استفاده قرار داده اند، تطبیق دهند.
شرایط مشارکت :
(1) صاحب یا بهره‌بردار یک واحد هضم بیهوازی نوآورانه هستید،

(2) یک کارآفرین علاقمند به بازیابی مواد مغذی هستید

(3) برنامه دارید در آینده واحد هضم بیهوازی داشته باشید و مایل به توسعه مدل های نوآورانه تجاری شامل هضم بیهوازی هستید، شما واجد شرایط هستید که به عنوان یک مرکز درون پروژه SYSTEMIC مشارکت کنید.

شرایط دیگر مشارکت عبارتند از:
شرکت در 4 جلسه پروژه در دوره 2017 - 2020 به منظور تبادل نظر و دانش در مورد الزامات و کاربرد روش پروژه و دیگر رویدادهای کلیدی که منافع مشترک دارند که مربوط به نتایج این پروژه است.