پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 شهریور 1396

دومین فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژه‌های انرژی زمین گرمایی در مرداد و شهریور ماه 1396

در مهر ماه سال جاری، پروژه های ذیل از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به منظور اجرا توسط اساتید دانشگاهی، موسسات تحقیقاتی و همچنین شرکت ها فراخوان گردیدند:

  • امکان‌سنجی بهره‌برداری از پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه‌های توسعه آنها
  • مطالعه ایجاد کسب و کارهای روستایی مبتنی بر انرژی زمین گرمایی
  • ارزیابی پتانسیل و تهیه اطلس منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال در استان های تهران- زنجان- قم – مرکزی
  • ارزیابی پتانسیل و تهیه اطلس منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال در استان های لرستان- ایلام- کرمانشاه-همدان و کردستان