پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 مرداد 1396

اولین فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژ‌های انرژی زمین گرمایی در مرداد و شهریور ماه 1396

در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری، طی دو نوبت، پروژه های ذیل از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به منظور اجرا توسط اساتید دانشگاهی و همچنین موسسات تحقیقاتی فراخوان گردیدند:

  • امکان‌سنجی بهره‌برداری از پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه‌های توسعه آنها
  • پروژه ارزیابی فنی و اقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمین گرمایی
  • تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی
  • طراحی مفهومی نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره
  • مطالعه ایجاد کسب و کارهای روستایی مبتنی بر انرژی زمین گرمایی