پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 شهریور 1396

برگزاری نخستین جلسه هم اندیشی طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در شهریور ماه 1396

در تاریخ 1396/6/29، نخستین جلسه هم اندیشی طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در پژوهشگاه نیرو با موضوع " بررسی وضعیت موجود، گلوگاه ها و راهکارهای پیشنهادی به منظور توسعه بهره برداری از منابع انرژی زمین گرمایی در کشور" برگزار گردید. در جلسه مذکور، کارشناسانی از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شرکت مادر تخصصی ساتبا و همچنین سازمان زمین شناسی کشور حضور داشتند. در این جلسه، بر تداوم پروژه های نیمه کاره اجرایی بویژه در حوزه اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی در کشور تاکید گردید. همچنین، حضار خواستار فعالیت بیشتر طرح انرژی زمین گرمایی، در حوزه پمپ های حرارتی علی الخصوص توجیه پذیری بهره برداری از این سیستم های تهویه مطبوع شدند.