پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 06 آبان 1396

روز ملی بیوانرژی 2017

این رویداد برای پنجمین سال برگزار می‌شود و در آن سازمان‌هایی که در سراسر آمریکا از انرژی زیستی حمایت می کنند متحد می شوند.
در 18 اکتبر سال 2017، سازمان های شرکت‌کننده در این رویداد در را به روی جوامع خود باز خواهند گذاشت تا مزایای بسیاری که انرژی زیستی در سطح محلی ارائه می دهد را به آنها نشان دهند.