پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 خرداد 1396

بازدید از ازمایشگاه صرفه جویی مصرف انرژی واقع در ساختمان معاونت انرژی پژوهشگاه نیرو

بازدید از ازمایشگاه صرفه جویی مصرف انرژی واقع در ساختمان معاونت انرزی پژوهشگاه نیرو، در تاریخ دوشنبه 22 خرداد 1396 و با حضور کارشناسان مرکز صورت گرفت. این مجموعه ازمایشگاهی دارای بخش های مختلفی است که در این بازدید، آزمایشگاه های تست کولر آبی و کولر گازی مورد بازدید قرار گرفت.
اهم اهداف:
1- آشنایی با Setup آزمایشگاهی این آزمایشگاه جهت تست کولرآبی .
2- آشنایی با انواع آزمون‌های قابل انجام در این آزمایشگاه .
3- آشنایی با استاندارد مرجع انجام آزمون در این مجموعه آزمایشگاهی و بررسی میزان تطابق اجرا با الزامات استاندارد
4- بررسی امکان انجام پروژه‌های مشترک فی‌مابین مرکز تحقیقات بارهای سرمایش و تجهیزات پربازده انرژی بر ، و مجموعه آزمایشگاه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساتبا .
5- بررسی وضعیت کلی آزمایشگاه های مرتبط با تجهیزات سرمایشی و امکان تست تجهیزات سرمایشی موجود در بازار، با هدف مدیریت بارهای سرمایشی.