پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 مهر 1396

سمینار پایش دینامیکی پایداری شبکه‌های قدرت به کمک WAMS

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این سمینار با سخنرانی دکتر تورج امرایی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
براساس این گزارش؛ در این سمینار ویژگی‌ و چالش‌های نوسان‌های الکترومکانیکی فرکانس پایین در شبکه‌های قدرت، روش‌های شناسایی مبتنی بر مدل و مبتنی بر اندازه‌گیری، معرفی روش‌های شناسایی مبتنی بر اندازه‌گیری، چالش‌های شناسایی نوسان در شبکه‌های مقیاس بزرگ، معرفی سامانه تحلیل فازوری شناسایی نوسان و افق‌های پیش‌روی در زمینه شناسایی و کنترل نوسان فرکانس مورد بحث قرار گرفت. در این سمینار دکتر امرایی درخصوص یکی از کاربردهای سامانه‌های اندازه‌گیری مبتنی بر PMU تحت عنوان WAMS به سخنرانی پرداختند و اظهار داشتند این سامانه‌ها، امکان پایش، کنترل و حفاظت سیستم را بهتر از قبل فراهم کرده و یک نمونه از این سامانه برای شبکه برق ایران طی یک پروژه انجام شده است که نتایج آن در قالب نرم افزاری با عنوان سینا ارائه خواهد شد.
در این سمینار همچنین ویژگی‌های نوسان‌های فرکانس پایین بیان شد و در ادامه در خصوص مشکلاتی که این نوسان‌ها برای شبکه‌های سراسری ایجاد می‌کنند و ضرورت شناسایی این فرکانس‌ها و میراسازی آنها مطالبی ارائه شد. سپس روش‌های شناسایی نوسان‌های فرکانس پایین به دو روش مبتنی بر اندازه‌گیری و روش مبتنی بر مدل معرفی شد و در انتهای سمینار نیز افق‌های پیش رو در زمینه شناسایی و کنترل نوسان فرکانس مورد بحث قرار گرفت.