پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 مهر 1396

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت اعمال حاکمیت وزارت نیرو مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی(آبا صبا) در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید

در راستای تحقق چشم‌انداز پژوهشگاه نیرو به عنوان موسسه‌ای دانش بنیان با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآوری‌های صنعت برق و انرژی، سازماندهی نهاد متولی آزمون، بازرسی و استاندارد در صنعت برق و انرژی و جهت رفع نیازهای صنعت، پاسخگویی به الزامات، قوانین و مقررات موضوعه در اسناد بالادستی و ایجاد بستر مناسب جهت اعمال حاکمیت وزارت نیرو، مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی )آبا صبا( با تراز مدیریتی معاونت، با اتکا به مصوبات هیات امنا، در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ صنعت برق ایران با بیش از 75000 مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی و تولید بیش از 300 تراوات ساعت انرژی الکتریکی در میان 15 کشور اول جهان قرار گرفته است که علاوه بر تامین نیاز قریب به 30 میلیون مشترک داخلی قادر به صادرات برون مرزی نیز می‌باشد. پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در منطقه و جهان با توجه به موقعیت بین‌المللی ایران و تعدد مشترکین داخلی، مستلزم توجه بیش از پیش به تامین کیفیت کالا و خدمات در حوزه صنعت برق و انرژی در تراز بین‌المللی است که توجه به تحقق این امر در بسیاری از اسناد بالادستی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

در نظام نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو، توسعه و ترویج استاندارد، تامین خدمات آزمایشگاهی و پایش و نظارت بر رعایت استانداردها و حفظ کیفیت در کلاس جهانی از وظایف پژوهشگاه نیرو قلمداد شده است. همچنین در راستای تحقق چشم‌انداز پژوهشگاه نیرو به عنوان موسسه‌ای دانش‌بنیان با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآوری‌های صنعت برق و انرژی، سازماندهی نهاد متولی آزمون، بازرسی و استاندارد در صنعت برق و انرژی، توسط هیات امنا بر پژوهشگاه نیرو تکلیف شده است. در همین راستا مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی )آبا صبا( در پژوهشگاه نیرو تاسیس و مهندس امیر فرهادی به‌عنوان مدیر این مرکز منصوب شد.

از اصلی‌ترین مزایای تشکیل این مرکز می‌توان به مواردی چون قابلیت اطمینان و پایداری در تامین برق، افزایش بهره‌وری از طریق ارتقا کیفی کالاها و تأسیسات و بهبود بهره‌برداری، پوشش‌دهی ملاحظات زیست‌محیطی و ایمنی، اقتصادی نمودن تأمین برق اشاره نمود.

رعایت ملاحظات فوق مستلزم تامین کیفیت و مطابقت با استاندارد کالاهای تخصصی مورد استفاده در صنعت برق می‌‎باشد. علاوه بر آزمون و تست کالاها و تجهیزات داخلی و خارجی، بازرسی و کنترل کیفیت دائمی در صنعت برق ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی‌های مدونی جهت توسعه و تدوین استانداردها و پایش و نظارت بر اجرای آنها بعمل آید. این برنامه‌ها شامل بررسی و تایید صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت برق، نظارت بر اجرای برنامه کنترل کیفیت)QcPlan( آنها، بررسی گواهی آزمون‌های نوعی، آزمون‌های جاری و آزمون‌های دوره‌ای به منظور صدور گواهی کیفیت محصولات و اعتباردهی تامین‌کنندگان کالاها و تجهیزات می‌باشد. نظارت و پایش مذکور و همچنین ممیزی آزمایشگاه‌های مرجع، توسط بازرسینی صورت می‌پذیرد که خود بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی تایید صلاحیت می‌شوند.

هدف از اجرای این برنامه‌ها تحقق اهدافی چون: وحدت رویه و یکپارچگی در فرآیندهای کنترل کیفیت صنعت برق و انرژی، سیاستگذاری‌های متمرکز و توسعه توانمندی‌های ساخت داخل و حمایت های لازم از آنها، ارتقا کیفی کالاها بویژه محصولات داخلی و توسعه بازارهای هدف اعم از بین المللی، منطقه‌ای و داخلی،  یکپارچگی و قابلیت اعتماد اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و کنترل کیفیت در صنعت برق و انرژی می‌باشد.