پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 مهر 1396

سمينار بررسی پروژه‌های صنايع خودروسازی ايران خودرو و سايپا در حوزه خودرو برقی در پژوهشگاه نیرو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این سمینار با سخنرانی مهندس رامين فرنيا مدیر پروژه خودرو برقی مرکز تحقیقات سایپا در خصوص برنامه توسعه خودروهای برقی در گروه خودروسازی سايپا آغاز گردید و در ادامه دكتر ايمان چيت ساز استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خوارزمی و مدیر پروژه توسعه خودروی هیبریدی در شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو، در زمینه آينده خودروهای درون شهری و چالش‌های پيش روی قوای محركه برقی ايران خودرو به سخنرانی و شرح فعالیت‌ها و دستاوردهای جدید در این حوزه پرداختند.