پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 مهر 1396

سمينار بررسي پروژه‌هاي صنايع خودروسازي ايران خودرو و سايپا در حوزه خودرو برقي

سمينار مذكور با حضور خبرگان و كارشناسان صنعت خودروي برقي كشور در محل پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد.

 برگزار كننده : مركز توسعه فناوري خودرو برقي پژوهشگاه نيرو

ارائه دهندگان:

 آقاي مهندس رامين فرنيا از شركت ساپيا

آقاي دكتر ايمان چيت ساز از شركت ايران خودرو

عناوين سمينار :

برنامه توسعه خودروهاي برقي در گروه خودروسازي سايپا

آينده خودروهاي درون شهري و چالش‌هاي پيش روي قواي محركه برقي ايران خودرو