پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 شهریور 1396

بازدید شرکت کنندگان و اساتید دوره بین المللی APO از پژوهشگاه نیرو

پروژه استقرار مدیریت دانش با هدف افزایش کیفیت و بهره وری در صنعت آب و برق کشور، در دو مجموعه‌ی برق منطقه‌ای تهران و پژوهشگاه نیرو به صورت پایلوت و با مدیریت وزارت نیرو (دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری) و همکاری سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) اجرا گردید.
با توجه به نتایج حاصل از پروژه مذکور دوره بین المللی مدیریت دانش و نوآوری از تاریخ 4 الی 8 شهریور ماه توسط سازمان بهره‌وری آسیایی APO در ایران برگزار شد. در این دوره 36 نفر از شرکت کنندگان دوره به همراه 3 تن از اساتید، از 18 کشور آسیایی حضور داشتند و روز دوشنبه 6 شهریور ماه از پژوهشگاه نیرو بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، در این بازدید، مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو نیز حضور داشتند و پس از معرفی پژوهشگاه نیرو و دستاوردهای آن، فعالیت‌های انجام شده در پروژه "مدیریت دانش در وزارت نیرو"با تمرکز بر نتایج و موفقیت‌های کسب شده در پایلوت‌ها (پژوهشگاه نیرو به عنوان پایلوت سازمان‌های تحقیقاتی و برق منطقه‌ای به عنوان پایلوت سازمان‌های عملیاتی ) تشریح گردید. در پایان نیز مدعوین بازدیدی از آزمایشگاه مرجع فشار قوی داشتند.
شایان ذکر است؛ سازمان بهره‌وری آسيايی APO، یک سازمان میان دولتی منطقه‌ای است که در ماه می سال 1961 به عنوان بخشی پیش‌قدم در بهره‌وری، برای توسعه‌ی بیشتر اقتصادی در آسیا و منطقه‌ی اقیانوس آرام تاسیس شد. هم اکنون 20 کشور از قاره‌ی آسیا در این سازمان عضو می‌باشند و فعالیت این سازمان از طریق شبکه‌ای از سازمان‌های ملی بهره‌وری (سازمان ملی بهره‌وری مربوط به هرکشور عضو (NPOs) ) است که به عنوان بدنه‌های رسمی رابط برای پیاده‌سازی پروژه‌های APO و پیشبرد حرکت‌های بهره‌وری ملی در کشورها قلمداد می‌شوند.