پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 خرداد 1396

رونمایی از طرح مشارکتی پژوهشگاه نیرو و شرکت توربوتک

پژوهشگاه نیرو و شرکت توربوتک قرارداد همکاری در قالب طرح مشترک " طراحی، توسعه و پیاده سازی سامانه مدیریت بهره‌برداری و نگهداری واحدهای نیروگاهی با هدف بهبود عملکرد آنها و ارتقای توربین گازی Frame 9 در شرایط محیطی محل نصب " امضا کردند.

با توجه به اهمیت پژوهش و فناوری در توسعه صنعت آب و برق و لزوم ارتقاء و تقویت توسعه پژوهش و فناوری در برنامه‌های جامع وزارت نیرو این قرارداد به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای بخش تولید صنعت برق به امضا رسید.

با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های موجود در صنعت برق و به ویژه در بخش تولید، عدم توجه کافی به فعالیت‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات بهینه در نیروگاه‌های حرارتی است. همچنین با مطرح شدن بحث‌هایی نظیر بازار برق و خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها در سال‌هاي اخير، توجه بیش از پیش به بخش‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها ضروری به نظر می رسد و از سوی دیگر، اسناد موجود در صنعت تولید برق نیز بر ضرورت توجه مضاعف به این موضوع تاکید دارند. تولید برق مطمئن، پیوسته، پایا و باکیفیت به همراه کاهش هزینه‌های تولید برق از جمله سرفصل‌های مورد تاکید این اسناد راهبردی است.

طرح " طراحی، توسعه و پیاده سازی سامانه مدیریت بهره برداری و نگهداری واحدهای نیروگاهی با هدف بهبود عملکرد آنها و ارتقای توربین گازی Frame 9 در شرایط محیطی محل نصب " بخش مهمی از پروژه ها و طرحهای مندرج در اسناد راهبردی زیر را در بر می گیرد:

1) نقشه راه توسعه فناوری های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی

2) نقشه راه افزایش عمرواحدهای نیروگاهی کشور

3) نقشه راه افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی

4) نقشه راه توسعه فناوری های تولید همزمان

طی مذاكرات صورت گرفته با مسولین حوزه تولید برق وزارت نیرو، این طرح در دستور کار مرکز توسعه فناوری های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی و مرکز توسعه فناوری توربین گاز پژوهشگاه نیرو قرار گرفت. اجرا و پیاده‌سازی این طرح مي‌تواند پاسخ‌گوي بخش مهمي از نيازهاي بخش بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات در حوزه توليد صنعت برق باشد.

شایان ذکر است، توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح با توجه به مطالعات و گزارش های ارایه شده، همسو بودن طرح پیشنهادی با نقشه های راهبردی پژوهشگاه، بومی سازی دانش توسعه و طراحی سامانه، عدم دسترسی به نمونه های مشابه خارجی و جلوگیری از خروج ارز از جمله دلایل این مشارکت می باشد.