پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 12 تیر 1396

انتشار ضابطه شماره 719 تحت عنوان "رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)"، سازمان برنامه و بودجه کشور- امور نظام فنی و اجرایی

انجام پروژه " تهيه و تدوين رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)" به مجری‌گری پژوهشكده توزيع برق و كارفرمايی سازمان برنامه و بودجه کشور با موفقيت پايان يافت.

نتايج انجام اين پروژه طی ضابطه شماره 719 با عنوان "رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)"، در اسفند ماه گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور- امور نظام فنی و اجرايی منتشر گردیده و جهت اجرا از تاريخ 1/04/96 به مراجع ذ‌ی‌ربط ابلاغ شده است.

مدیریت پروژه مذكور بر عهده خانم مهندس زهرا مدیحی بیدگلی بوده است و آقایان مهندس محمدستاره، مهندس مرتضی شعبان‌زاده و مهندس علی طباطبائی نژاد دیزجی در اين پروژه همکاری نموده‌اند. همچنين در اين پروژه برای داوری، نظارت و اطمينان از صحت مراحل انجام شده، از نظرات و مشورت‌های استادان دانشگاه، صاحبنظرانی از توانير و شركت مديريت شبكه برق ايران و نيز متخصصان شركت‌ها استفاده شده است.

در مقدمه اين ضابطه آمده است:

"با توجه به رشد روز افزون مصرف‌ انرژي الكتريكي، گستره شبكه‌ي برق همواره در حال بزرگ‌تر شدن است. لذا روز به روز به مصرف‌كننده‌ها و توليدكنندگان شبكه‌ي برق افزوده مي‌شود و به تبع آن اجزاي شبكه‌ي برق مانند: خطوط انتقال، ترانسفورماتورها، كليدها و غيره زيادتر مي‌شود. در اين بين با توجه به تجديد ساختار سيستم‌هاي برق، نحوه بهره‌برداري از سيستم تغيير كرده است و بازيگران زيادي مانند: شركت‌هاي توليدكننده، بهره‌برداران شبكه انتقال، شركت‌هاي توزيع، كميته‌هاي پايايي و تسويه بازار و غيره وارد چرخه بهره‌برداري از اين سيستم شده‌اند. حفظ امنيت و پايداري شبكه يكي از مهمترين وظايف بهره‌برداران شبكه مي باشد. در اين راستا تجزيه و تحليل حوادث و بررسي عوامل ايجادكننده آنها يكي از مهمترين و اساسي‌ترين كارهايي است كه به تداوم امنيت شبكه كمك خواهد نمود. براي اينكه همه‌ي اين نهادها بتوانند با يكديگر تعامل خوبي داشته باشند بايد اطلاعات را بين يكديگر به طور مناسب تبادل كنند. يكي از مهم‌ترين اطلاعات، گزارش حوادث سيستم قدرت است كه بايد در يك چارچوب مشخص و هماهنگ تهيه و ارائه شود. بر این اساس، طبق سند بالاسری صنعت برق کشور که در سال 1392 با همکاری پژوهشگاه نیرو و نظام امور فنی و اجرای سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و منتشر گردیده، تهیه ضابطه رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه (تولید، انتقال و توزیع) در اولویت اول نیازهای این صنعت قرار گرفته است، لذا پژوهشگاه نیرو بر اساس رسالت خود به تهیه این ضابطه اقدام نمود.

در این ضابطه الزامات پايش و گزارش‌دهی حوادث برق در سطوح توليد، انتقال و توزيع و مشخصات فنی و الزامات مربوط  تجهيزات پایش و ثبات‌ها، به طور مجزا تشريح شده است. به منظور اينكه همه‌ي نهادهای مرتبط با ثبت و گزارش حادثه بتوانند در يك چارچوب يكسان با يكديگر تعامل داشته باشند لازم است كه از رويه‌ها و فرم‌های ثبت حوادث موجود در اين ضابطه استفاده نمايند. مطالب ارائه شده در اين ضابطه در جهت يكسان‌سازی رويه‌های موجود برای پايش و ثيت حوادث است و حداقل الزامات اين زمينه را معرفی می‌نمايد. همچنین در انتهای ضابطه، در قالب سه پيوست، رويه‌ گزارش‌دهی حوادث برق در آمريكا، كانادا و اروپا برای آگاهی بيشتر از نحوه‌ی عملكرد مراجع معتبر بين‌المللی در زمينه‌ی ثبت حوادث برق توضيح داده شده است. "