پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 خرداد 1396

استقرار سیستم پایایی ملی برای شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت توانیر

پروژه ملی «استقرار سیستم پایایی ملی برای شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت توانیر» توسط گروه مطالعات سیستم پژوهشگاه نیرو در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ مطالعات قابليت اطمينان يكی از پایه‌ای‌ترین مطالعات لازم برای طراحی، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری در شبکه‌های قدرت می‌باشد. اين نوع مطالعات عموماً در دو راستای عمده تحليل حوادث گذشته شبكه و پیش‌بینی رفتار آينده آن از ديدگاه قابليت اطمينان صورت می‌گیرد که با تحليل حوادث و خروجی‌های شبكه و مطالعه خاموشی‌های ایجادشده در اثر حوادث، می‌توان به نقاط ضعف موجود در طراحی و بهره‌برداری شبكه پی برد و برای بهبود وضعيت شبكه از ديدگاه قابليت اطمينان طرح و برنامه‌های لازم را پيشنهاد داد. از آنجا که این مطالعات نیازمند ثبت حوادث تجهیزات شبکه است؛ پروژه ملی «استقرار سیستم پایایی ملی برای شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت توانیر» با محوریت گروه مطالعات سیستم پژوهشگاه نیرو با اهدافی چون: ارائه روند یکپارچه ثبت و تحلیل حوادث شبکه‌های برق منطقه‌ای، ارائه روند یکپارچه منطبق بر استانداردهای روز دنیا برای گزارش‌ها و محاسبات قابلیت اطمینان شرکت‌های برق منطقه‌ای، پايش وضعيت قابليت اطمينان شبكه در سال‌های متوالی، نظارت بر تأثیر اجرای طرح‌های مختلف در سال‌های قبل بر شاخص‌های قابليت اطمينان نقاط مختلف شبكه و ایجاد بستر لازم برای شرکت توانیر به‌منظور نظارت بر شبکه‌ی تحت پوشش خود از دیدگاه قابلیت اطمینان، درحال انجام است.

براساس این پروژه، برای اولین بار سامانه تحت وب با عنوان «ثبت حوادث و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق ایران» جهت ثبت یکپارچه حوادث تجهیزات شبکه، طراحی شده است که نسخه آزمایشی این سامانه به‌زودی توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت توانیر مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و پس از رفع مشکلات احتمالی نسخه آزمایشی، نسخه نهایی سامانه تحت وب و نرم‌افزار پیش‌بینی قابلیت اطمینان ارائه  خواهد شد. براساس اطلاعات ثبت شده توسط این سامانه، شركت توانير می‌تواند محاسبات قابليت اطمينان برای طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی شبكه را با اطلاعات قابليت اطمينان بومی تجهيزات برای ايران انجام دهد.

گفتنی است، در اردیبهشت ماه سال جاری، دوره 3 روزه آموزش اولیه این سامانه و مبانی مطالعات قابلیت اطمینان شبکه برق، با حضور نمایندگان شرکتهای برق‌ منطقه‌ای و شرکت توانیر در محل پژوهشگاه برگزار شد و در راستای استقرار و عملیاتی نمودن این سامانه به‌زودی کارشناسان گروه مطالعات سیستم پژوهشگاه نیرو در محل شرکت‌های برق منطقه‌ای، حضور خواهند یافت.