پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 خرداد 1396

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور حالت جامد 50 کیلوولت آمپر در رده ولتاژ توزیع

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع " تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور حالت جامد 50 کیلوولت آمپر در رده ولتاژ توزیع " اقدام به شناسایی متقاضیان واجد شرایط كه در زمينه الكترونيك صنعتی فعاليت می‌كنند با شرايط ذيل نماید.

شرایط متقاضی:


1- داشتن شخصیت حقوقی.

2- دارا بودن نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فراخوان.

3- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان.

4- دارا بودن گواهی نامه های صلاحیت از مراجع ذی صلاح.

5- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کاری.


متقاضیانی که دارای شرایط فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند باید حداکثر تا تاریخ 96/03/31 نسبت به ارسال مدارک ذیل به نشانی: شهرک قدس(غرب)،  انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست، کد پستی: 17151-14686 اقدام نمایند:

1) مدارك رسمی شرکت از جمله اساسنامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی.

2) ارائه سوابق و مستندات کاری مفید و مرتبط با موضوع فراخوان در حداقل 5 سال اخیر (حداقل 3 پروژه تمام شده ساخت مبدلهای الكترونيك قدرت به‌همراه قرارداد و رضايت نامه كارفرما و گواهينامه معتبر (certificate) از يك آزمايشگاه معتبر).

3) چارت سازمانی و لیست مشخصات کارکنان کلیدی که در انجام پروژه حضور کامل و مؤثر خواهند داشت (حداقل 3نفر تمام وقت با مدرك كارشناسی ارشد يا بالاتر مرتبط بانضمام حكم كارگزينی).

4) ارائه گواهی حسن انجام کار مفید و مرتبط در حداقل 5 سال اخیر از کارفرمايان مربوطه.

5) لیست امکانات و تجهیزات کاری مرتبط با موضوع فراخوان و تاییدیههای مربوطه و اعلام توانمندی مالی، تجهیزات و تدارکات (دارای حداقل يك كارگاه ساخت مجهز به تجهيزات مورد نياز از قبيل منابع تغذيه، تجهيزات اندازه‌گيری و ...).

6) مشخصات کامل شرکتهای همکار با ارائه تفاهمنامه یا سایر مستندات قانونی.

7) ارائه آخرین گواهی صورتهای مالی حسابرسی شده به انضمام گردش مالی سه سال گذشته با ارائه اظهارنامه مالیاتی آن.

8) تصویر مفاصاحساب قطعی یا علیالحساب بیمه تامین اجتماعی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

9) لیست تعداد کارهای در دست انجام همراه با زمانبندی اتمام آنها و فرم خوداظهاری در خصوص ظرفیت کاری.

10) ارائه گواهی نامه های صلاحيت از مراجع ذی صلاح مانند سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در صورت وجود

11) دانشگاه‌ها نيز صرفا از طريق پژوهشكده ها، مراكز و شركتهای دانش بنيان وابسته مرتبط با موضوع فراخوان می‌توانند در مناقصه شركت نمايند.

12) لازم به ذکر است، هزینه درج یک نوبت آگهی فراخوان به عهده برنده/برندگان فراخوان می باشد.


تبصره: متقاضيانی كه دارای حداقل‌های اعلام شده نباشند از مناقصه كنار گذاشته خواهند شد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 88590173 تماس حاصل نمایند.