پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 اردیبهشت 1396

برگزاری دوره آموزشی " مطالعات پایایی و سامانه تحت وب ثبت حوادث و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق ایران" در پژوهشگاه نیرو

دوره آموزشی "مطالعات پایایی و سامانه تحت وب ثبت حوادث و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق ایران" با حضور 50 تن از مدیران و کارشناسان  شرکت توانیر و 16 شرکت برق منطقهای کشور در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

این دوره توسط مدیریت و کارشناسان گروه پژوهشی مطالعات سیستمهای قدرت پژوهشگاه نیرو و بمنظور آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقهای کشور با "سامانه تحت وب ثبت حوادث و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق ایران" برگزار گردید.

این دوره آموزشی با سرفصلهای زیر برای حاضرین ارائه گردید:

1. جايگاه و اهميت مطالعات قابليت اطمينان

2. مفاهیم پایه‌ای مطالعات قابلیت اطمینان

3. معرفی شاخص‌های قابلیت اطمینان

4. معرفی فرم‌های ثبت حوادث

5. نحوه استفاده از فرم‌های ثبت حوادث خطوط و پست‌ها

6. معرفی نرم‌افزارهای داخلی و خارجی در حوزه مطالعات قابلیت اطمینان

7. معرفی سامانه تحت وب " ثبت حوادث و ارزیابی قابلیت اطمینان شرکت های برق منطقهای"

 شایان ذکر است که این دوره آموزشی به مدت 27 ساعت، در تالار فردوسی پژوهشگاه نیرو، با حضور فعال شرکت کنندگان برگزار گردید.