پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 اردیبهشت 1396

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه نیرو و گروه مپنا

پژوهشگاه نيرو و گروه مپنا يک تفاهم‌نامه و يک موافقنامه ايجاد زمينه‌های تکنولوژيک و حمايت مالی لازم برای طراحی و ساخت توربين گازی نيروگاهی کلاس F و توسعه فناوری، طراحی، ساخت و آزمون عملکرد توربين گاز MGT-75 همکاری امضا کردند.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛  پژوهشگاه نيرو و گروه مپنا با حضور «ستار محمودی» قائم مقام وزير نيرو و «علی اکبر مهاجری» معاون تحقيقات و منابع انسانی وزير نيرو يک تفاهم‌نامه و يک موافقنامه همکاری امضا کردند.


موضوع تفاهم‌نامه بين دو گروه مپنا و پژوهشگاه نيرو برنامه‌ريزی، ايجاد زمينه های تکنولوژيک و حمايت مالی لازم برای طراحی و ساخت توربين گازی نيروگاهی کلاس F در يک برنامه 5 ساله تا سال 1400 شمسی ذکر شده است.


همچنين در موضوع اين تفاهم نامه به ايجاد کميته های مشترک برای نظارت بر پيشرفت طراحی و ساخت اجزاء و محصول کامل و اختصاص بودجه و البته توسعه فناوری های لازم با افق 1410 شمسی برای تداوم مسير طراحی و ساخت به محصولات کلاس های بالاتر اشاره شده است.


همچنين در اين نشست يک موافقتنامه همکاری مشترک بين پژوهشگاه نيرو و شرکت مهندسی و ساخت توربين مپنا  با هدف توسعه فناوری، طراحی، ساخت و آزمون عملکرد توربين گاز MGT-75 امضا شد.

براساس اين گزارش، در اين موافقت نامه ميزان سرمايه گذاری طرفين جهت اجرای پروژه به طور مساوی و برابر با 50 درصد ذکر شده است.
در مورد مدت زمان اعتبار اين موافقت نامه نيز اشاره شده که به مدت 15 سال است که 5 سال اول برای تحقيق و توسعه و 10 سال باقيمانده برای فروش و تجاری سازی محصول خواهد بود.