پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 اسفند 1395

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام زیر پروژه‌های پروژه "بروزرسانی، یكسان‌سازی فرآیند بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری، گازی و سیكل تركیبی و بهینه‌سازی آنها"

الف- شرح اجمالی موضوع فراخوان عمومی

مرکز توسعه فناوری بهره‌ برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات مورد انتظار در زیر پروژه‌های پروژه "بروزرسانی، یكسان‌سازی فرآیند بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری، گازی و سیكل تركیبی و بهینه‌سازی آنها" اقدام به شناسایی متقاضیان حقوقی واجد شرایط نماید. مراحل پروژه مذکور به شرح زیر می‌باشد:


شماره مرحله

عنوان / توضيحات

1

بررسی موضوع: استاندارد سازی و یکپارچه نمودن فرآیند و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی

1-1

 

 

1-2

 

1-3

 

 

1-4

بررسی روند و تاریخچه شکل‌گیری فرآیند و زمان‌بندی و سیر تحول نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی به صورت عام و ارایه تصویری از سیستم­های مدیریتی و فناورانه توسعه یافته در این فرآیند.

بررسی و ارزیابی، شکل‌‍‌گیری فرآیند و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات اساسی و ارایه خدمات نگهداری و تعمیرات اساسی، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی تولید و توانیر.

بررسی چگونگی تعامل ذی‌نفعان حوزه نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی با هدف بهبود فرایند پیش‌گفته در ایران (تدوین فعالیت‌های صورت گرفته در ایران) و انجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته در جهان (بررسی مستندات مربوط به استاندارد سازی، یکپارچه نمودن فرآیند نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی)


 ارایه تصویری از اقدامات لازم و ضروری برای ارتقا سطح نگهداری و تعمیرات اساسی بر اساس مطالعات صورت گرفته در بند های 1-1 الی 1-3.

 

2

 

انتخاب یک نیروگاه بخاری پایلوت و تبیین موارد قوت و ضعف فرآیند نگهداری و تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی ) در آن نیروگاه براساس بررسی مستندات، مصاحبه با خبرگان حوزه‌های مورد اشاره و سایر ارکان صاحب‌نظر در آن حوزه.

2-1

2-2

 

2-3

 

2-4

 

2-5

2-6

 

2-7

2-8

بررسی مستندات نیروگاه حرارتی بخاری نکا و تهیه اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام پروژه.

بررسی تجهیزات اصلی واحدهای نیروگاهی نیروگاه منتخب و چگونگی فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی ) و نگهداری آن نیروگاه.

بررسی دقیق مستندات، قوانین، ضوابط اجرایی فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) و نگهداری در واحد نیروگاه مورد اشاره.

بررسی چگونگی یکپارچه‌سازی فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) و نگهداری در واحد نیروگاه منتخب و تدوین سرفصل‌های مورد توجه در بهینه‌سازی فرآیند تعمیرات واحدهای نیروگاه منتخب.

تعیین وضعیت مطلوب نگهداری و تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) واحدهای نیروگاه منتخب و چگونگی دست‌یابی به آن براساس قابلیت‌ها و محدودیت‌های موجود.

تدوین استانداردها و معیارهای بهبود فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) و نگهداری واحدهای نیروگاه پایلوت براساس نتایج بدست آمده.

تعامل با ذینفعان حوزه نگهداری و تعمیرات در خصوص ملاحظات اجرایی استانداردهای تهیه شده.

ارایه دستورالعمل استاندارد نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاه منتخب

3

بررسی چگونگی تعمیم نتایج بدست آمده از نیروگاه پایلوت به سایر نیروگاه های کشور

3-1

 

3-2

 

3-3

 

3-4

بررسی انواع واحدهای نیروگاهی مورد استفاده در بخش تولید صنعت برق و چگونگی استفاده از رویه بدست آمده برای تعمیم نتایج بررسی نیروگاه پایلوت (شهید سلیمی نکا) به سایر نیروگاه‌ها.

بررسی ملاحظات فنی و قوانین و ضوابط اجرایی برای تعامل نیروگاه‌های مختلف(خصوصی و دولتی) با نهادهای حاکمیتی برای اجرایی کردن نتایج بدست آمده.

ارایه دستورالعمل همگون سازی و استاندارد کردن نگهداری و تعمیرات در واحدهای نیروگاهی منتخب شامل: نیروگاه­های شهید سلیمی نکا، شهید رجایی قزوین، رودشور ساوه، شهید مفتح همدان.

بررسی ملاحظات سخت‌افزاری یا ایجاد و فراهم کردن امکانات لازم برای اجرای برنامه‌ها ویا کارهایی از جنس برنامه‌ای برای جاری کردن دستورالعمل‌های پیشنهادی در بخش تولید صنعت برق.

 

ب- شرایط عمومی  متقاضیان انجام شرح خدمات:

1- دارا  بودن شخصیت حقوقی

2- دسترسی به امکانات، زیر ساخت ها و منابع لازم برای انجام خدمات

3- دارا بودن نیروی انسانی مناسب و با تجربه مرتبط با موضوع فراخوان

 

ج- مدارک لازم برای شناسایی قابلیت‌های متقاضیان 

مدارک لازم برای شناسایی قابلیت‌های متقاضیان عبارتند از :

1.  مدارک رسمی شامل  اساسنامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی.

2.  ارائه سوابق و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع فراخوان در 5 سال اخیر همراه با مستندات مربوطه.

3. چارت سازمانی و لیست مشخصات کارکنان کلیدی که در انجام پروژه حضور کامل و مؤثر خواهند داشت.

4. ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مفید و مرتبط در 5 سال اخیر از کارفرمایان مربوطه.

5. مشخصات امکانات و تجهیزات شرکت مرتبط با موضوع فراخوان و تاییدیه‌های مربوطه.

6. مشخصات کامل شرکت‌های همکار با ارائه تفاهم‌نامه یا سایر مستندات قانونی.

7. ارائه پروانه کار، گواهی نامه صلاحیت و استانداردها یا گواهینامه‌های اخذ شده از مراجع ذیصلاح.

8. ارائه آخرین گواهی صورت‌های مالی حسابرسی شده (در صورت عدم وجود گواهی صورت‌های مالی حسابرسی شده  به دلیل جدیدالتاسیسی،  برنامه کسب و کار سه سال آینده که به اطلاع حسابرسی رسمی رسیده باشد ارائه گردد.)

9. اعلام توانمندی مالی، تجهیزات و تدارکات (گردش مالی سه سال گذشته با ارائه اظهار‌نامه مالیاتی سال‌های یادشده، نامه توانمندی مالی جهت اجرای پروژه بدون وابستگی به دریافت پیش پرداخت و سایر صورت وضعیت‌ها).

10. تصویر مفاصا حساب قطعی یا علی الحساب بیمه تامین اجتماعی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

11. لیست پروژه‌های در دست انجام همراه با زمانبندی اتمام آنها و خود اظهاری در خصوص ظرفیت کاری

 

د- چگونگی ارسال مدارک و ارتباط با مرکز 

برای ارسال مدارک و ارتباط با مرکز توجه به نکات زیر ضروری است:

1- متقاضیان واجد  شرایط بر اساس ملاحظات مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/12/30 تحویل مرکز توسعه فناوری فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به نشانی تهران، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، یال شرقی طبقه 4، صندوق پستی 14665517نمایند.

2- در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفاکس 88578376 (021) تماس حاصل نمایند. علاوه بر این مکاتبه از طریق ایمیل مرکز به آدرس OMCenter@nri.ac.ir امکان پذیر است.