پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 اسفند 1395

آغاز به كار "مركز توسعه فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق" در پژوهشگاه نيرو

آگاهی از وضعيت سيستم يا در اصطلاح امروزی"پايش" و حفظ تجهيزات و حتی‌الامكان عملكرد شبكه در برابر آسيب كه همان موضوع ديرآشنای"حفاظت شبكه" است، از موضوعات مهم و راهبردی در بهره‌برداری از سيستم‌های قدرت هستند كه امروزه با تحولات نوين پيش روی سيستم‌های قدرت و رشد شتابان فناوری، اهميتی دو چندان يافته‌اند.

پژوهشگاه نيرو با ماموريت مديريت تحقيقات كاربردی و توسعه‌ای صنعت برق و انرژی و همچنين با ديدگاه حمايت از توسعه‌ی فناوری و نوآوری پروژه "تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری حفاظت در شبكه برق ايران" را با بهره‌گيری از نظرات بخش بزرگی از صاحبنظران و دست‌اندركاران حوزه حفاظت سيستم‌های قدرت شامل تصميم‌گيران و قانونگذاران اين حوزه، متخصصان خبره و استادان دانشگاه، كاربران و سازندگان و تامين‌كنندگان تجهيزات حفاظتی انجام داده است.                       


متعاقب انجام پروژه‌ی فوق‌الذكر و بنا به ضرورت تشخيص‌داده‌شده، "مرکز توسعه فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق" با هدف تحقق چشم‌اندازها و دستيابي به اهداف كلان و راهبردهای نقشه راه كه بهبود و ارتقاء وضعیت دانش و فناوری حفاظت سیستم قدرت در کشور همراه با رويكردهای بين‌المللی در عرصه‌ی گسترش صادرات و توسعه‌ی دانش و فناوری می‌باشد ، تشکیل شده است.

هدف اصلی اين مركز، توسعه و ارتقاء دانش و توان فناورانه در حوزه‌ی پايش و حفاظت سيستم قدرت در عرصه‌ی ملی و بين‌المللی است كه نيل به آن با شناخت و ارزيابی صحيح وضعيت فعلی، اتخاذ رويكردی درست جهت حمايت مناسب از توسعه‌ی فناوری، استمرار پشتيبانی‌های راهبردی و برقراری ارتباطات و تعاملات موثر بين كليه‌ی بخش‌های مرتبط امكان‌پذير است.

 اهم فعاليت‌های مركز شامل ساماندهی توان ملی كشور در حوزه‌ی دانش و فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق، ایجاد شبکه علمی با هدف مدیریت و نظارت بر هم افزایی توانمندی کل کشور در زمینه پايش و حفاظت شبكه‌های برق، توسعه کیفی دانش و فناوری حفاظت در شبکه‌های برق صنعتی، تشكيل پايگاه اسناد و مدارك علمی در زمينه‌ی پايش و حفاظت شبكه‌های برق، ساماندهی و حمایت از توسعه فناوری تجهيزات پايش و تجهيزات حفاظتی با بهره‌گيری از تحقيقات پايه‌ای، توسعه‌ای و كاربردی، رنامه‌ريزی، تعريف و محوريت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های كاربردی و توسعه‌ای و مديريت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آزمايشگاهی به صنعت برق در زمينه فناوری پايش و حفاظت در صنعت برق می‌باشد.


پيشبرد فعاليت‌های مركز توسعه فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق، جز با مشاركت و همراهی همه‌ی افراد، شركت‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط ميسر نيست و تاثيرگذاری و كارآمدی اين مركز در گرو ايجاد شكوفايی و هم‌افزايی بخش‌های درگير در حوزه‌ی حفاظت و پايش سيستم قدرت است.


 بنابراين، ضمن اعلام شروع به كار اين مركز از كليه‌ی استادان و مدرسان حفاظت و پايش سيستم قدرت، متخصصان خبره‌ی اين حوزه، تصميم‌سازان و سياست‌گذاران، توليدكنندگان و تامين‌كنندگان تجهيزات پايش و حفاظت، شركت‌هاي مشاور، بهره‌برداران و كاربران و همچنين دانش‌پژوهان و علاقمندان به حوزه‌ی پايش و حفاظت شبكه‌های برق دعوت به همفكری و همراهی می‌شود.


برای ارتباط با ما می‌توانيد به نشانی M&Pcenter@nri.ac.ir پست الكترونيكی بفرستيد. نشانی پستی: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق