پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 اسفند 1395

امضای قرارداد همکاری در زمینه پیل سوختی اکسید جامد میان ایران و اتریش

در حضور معاون علمی و فناوری رئیس ‌جمهور صورت گرفت؛


قرارداد همکاری میان ایران و اتریش، در راستای انتقال توسعه فناوری پیل سوختی اكسید جامد به ارزش٤.٢ میلیون یورو به امضا رسید و پژوهشگاه نیرو با توجه به توان علمی تخصصی بالا در این حوزه به عنوان قطب این فناوری در كشور نقش اصلی را در كلیه مراحل انعقاد قرارداد داشته است.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رییس‌جمهوری و میتر لهنر معاون صدراعظم و وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش؛ قرارداد همکاری  در خصوص پیل سوختی اکسید جامد امضا کردند. بر این اساس، قرارداد انتقال فناوری پیل سوختی اکسید جامد توسط کارگروه ایرانی متشکل از شرکت‌های پارس رایزن، پژوهشگاه نیرو و ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نو معاونت علمی، منعقد شد.


همچنین در راستای انتقال توسعه فناوری پیل سوختی اكسید جامد با همكاری و حمایت مالی معاونت محترم ریاست جمهوری و ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به ارزش ٤.٢ میلیون یورو به امضا رسید.  


می توان گفت پژوهشگاه نیرو با توجه به توان علمی تخصصی بالا در این حوزه به عنوان قطب این فناوری در كشور نقش اصلی را در كلیه مراحل انعقاد قرارداد داشته است.