پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 بهمن 1395

تفاهم‌نامه همكاری پژوهشگاه نيرو و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی

به منظور ارتقاء روحیه نشاط و خودباوری متخصصین حوزه صنعت برق و انرژی این تفاهم نامه با هدف پژوهش در راستای تطبیق برنامه‌های درسی، متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی، محیطهای کار عملی و ایجاد خلاقیت در دوره‌های آموزش با فناوریهای نوین در صنعت برق و انرژی، مابین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در راستای ماموریت پژوهشگاه نیرو برای گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور ارتقاء روحیه نشاط و خودباوری متخصصین این حوزه، تفاهم‌نامه‌ای با هدف همکاری آموزشی ـ پژوهشی بین پژوهشگاه نیرو به نمایندگی آقای دكتر محمدصادق قاضی‌زاده (رئیس پژوهشگاه نیرو) و دکتر حمیدرضا عظمتی (رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) مبادله شد.  
انسجام بخشی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله دکتری، دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تحت عنوان " عضو هیئت علمی وابسته"، حمایت از پژوهشگران پسا دکتری، اعطای اعتبارهای پژوهشی در حوزه‌های جدید، اعطای مراتب و کرسی‌‌های تخصصی به استادان برجسته و صاحب تجربه، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت عملی دانشگاه و پژوهشگاه و نیز همکاری‌های خاص در حوزه های مربوطه از جمله بندهای مطرح در این تفاهم نامه می‌باشد.
با عنایت به مبادله تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پژوهشگاه نیرو ؛ ایجاد گروه پژوهشی برق و انرژی در پژوهشکده فناوریهای نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با هدف پژوهش در راستای تطبیق برنامه های درسی، متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی، محیطهای کار عملی و ایجاد خلاقیت در دوره های آموزش متوسطه و هنرستان با فناوریهای نوین در صنعت برق و انرژی. همکاریهای علمی و تخصصی در حوزه صنعت برق و انرژی در زمینه‌های طراحی و ساخت انواع محرکه های الکتریکی، گیربکس دور متغیر و هوشمند، کنترل و مدیریت شبکه های هوشمند و سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت، مباحث انرژی در معماری ساختمانها، تدوین اطلس جامع افزایش راندمان شبکه نیروگاهی، بهینه سازی و یکپارچه‌سازی سیستم های مانیتورینگ، اتوماسیون، کنترل و مدیریت سیستم های قدرت، ارائه فناوری های نوین کنترل خوردگی در سیستم های قدرت از مهمترین توافقات صورت گرفته در این تفاهم نامه می‌باشد.
پژوهشگاه به منظور حمایت از توسعه دانش و فناوری در زمینه‌های کلیدی و اولویت‌دار صنعت برق، به‌ویژه در حوزه‌های نوپدید و یا حوزه‌های دارای رشد سریع، فرصت‌های پژوهشی‌ای را تعریف نموده و برای دوره‌های زمانی نوعاً سه تا پنج ساله (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) به استادان جوان و برجسته دانشگاه اعطاء می‌کند. این اعضاء با توجه به عناوین فرصت‌های تعیین شده توسط پژوهشگاه و مشروط به ارائه پیشنهاد طرح تحقیقاتی متناسب با عناوین دارای اولویت صنعت برق و پژوهشگاه، از سوی رئیس دانشگاه معرفی شده و پس از انعقاد قرارداد با حكم رئیس پژوهشگاه همکاری خود را آغاز می‌نمایند. همچنین پژوهشگاه در راستای سیاست حمایت از ایده‌های بدیع و نوآورانه و نیز برای تحکیم ارتباط میان دانشگاه و صنعت برق کشور، تلاش خواهد کرد تا با بهره‌گیری از حضور اعضای هیئت علمی و نیز اعضای هیئت علمی وابسته، از تحقیقات پسادکتری، مشروط به آنکه در راستای طرح‌های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه باشند، حمایت نموده و هم‌چنین برای جلب حمایت سایر نهادهای دخیل در حوزه حمایت از تحقیقات کوشش نماید.
با امضای این تفاهم‌نامه، دانشگاه متعهد می‌گردد برای تسریع اجرای موضوعات مندرج در این تفاهم‌نامه شامل برنامه‌ریزی موضوع پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری و نیز پژوهشِ محققین پسادکتری علاقمند به استفاده از تسهیلات طرح شده در این تفاهم‌نامه در راستای موضوعات تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصت‌های پژوهشی، کرسی‌های تخصصی و همکاری اعضای هیئت علمی وابسته تلاش و همکاری نماید.
با امضای این تفاهم‌نامه، پژوهشگاه نیز متعهد می‌گردد در راستای انسجام‌بخشی و حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز پژوهشِ محققین پسادکتری حول محور پروژه‌های سیاست‌پژوهی و آینده‌نگاری مورد تاکید پژوهشگاه، به تحقق اعطای فرصت‌های پژوهشی، کرسی‌های تخصصی و دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی وابسته اهتمام ورزد. حمایت‌های پژوهشگاه متناسباً به صورت ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی دانشگاه از حمایت‌های صنعت برق و یا حمایت مستقیم توسط پژوهشگاه خواهد بود.
مدت این تفاهم‌نامه از زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعیین شده است.
کلید واژه:  تفاهم نامه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، پژوهشگاه نیرو، آموزش، پژوهش