پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 بهمن 1395

پیشنهاد تشکیل دفتر کانون جهت پیگیری مشکلات کارکنان پژوهشگاه نیرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ نخستین گردهمایی بازنشستگان و همکاران در شرف بازنشستگی با 29 سال سابقه کار برگزار شد، در این نشست دکتر محمدصادق قاضی زاده ریاست محترم پژوهشگاه ضمن استقبال از این حرکت، این اقدام را در جهت تشکیل یک کانون تخصصی به منظور استفاده از ظرفیت ها و تجارب بازنشستگان پژوهشگاه که خوشبختاه چهره های ارزشمند عرصه مدیریتی کشور همچون جناب آقای مهندس بیطرف، جناب آقای دکتر مقدم نیز در بین آنها حضور دارند. فرصت مناسبی ارزیابی نموده و ضمن اعلام حمایت رهنمودهایی در خصوص موضوعات قابل پیگری برای کانون ارائه فرمودند. همچنین جناب آقای مهندس بیطرف که با حضور خود غنای بیشتری به جلسه بخشیده بودند . بیاناتی ضمن نظر مثبت خود را بر شکل‌گیری کانون بازنشستگان پژوهشگاه ابراز نموده و پیشنهاد تشکیل کارگروه را به این منظور اعلام فرمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس کسایی ضمن تشریح اهداف کوتاه مدت مانند صدور کارت شناسایی، پیگیری وضعیت بیمه تکمیلی و برنامه ریزی برای تکریم بازنشستگان به برنامه های بلندمدت کانون که با هدف حفظ ارتباط بازنشستگان با سازمان ترسیم خواهد شد نیز اشاره کردند. همچنین درخواست تشکیل دفتر کانون جهت پیگیری موضوعات را اعلام داشتند. فضای جلسه بسیار صمیمی بوده و تک تک افراد حاضر در نشست نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.