پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 بهمن 1395

غرفه بازار دارايی‌های فكری صنعت برق و انرژی در جهت حمايت از ايده تا صادرات رونمایی شد

ساره شفیعی کارشناس دفترتجاری سازی و اکتساب فناوری در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، مهمترين نيروی محركه اقتصاد مقاومتی و توسعه درون زا، محصولات فكری محققين و نوآوران است و زمان محصولات می‌تواند منجر به كسب و كارهاي فناوری، توليد و خدمات دانش بنيان در كشور شوند كه با جديت و دقت كافی مورد حمايت قرار گيرند. بنابراین حقوق مالكيت فكری تضمين مادی و معنوی و اطمينان لازم را برای محققين و مخترعين فراهم می‌نمايد تا محصولات فكری خود را با مشاركت با سرمايه‌گذاران و صنعتگران به توليد و صادرات رسانده و از رقابت‌های غيرمنصفانه و مخرب جلوگيری نمايند.

 وی تصریح کرد: بازار دارايی‌های فكري صنعت برق و انرژی بهترین محمل ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است كه با هدف عرضه و مبادله مصاديق مالكيت فكری در حوزه صنعت برق و انرژی در فضايی تخصصی و كارآمد طرح‌ريزی شده است. اين بازار بستر مناسبی برای تعامل و همکاری صاحبان ایده، مخترعان، فناوران و سرمايه گذاران می‌باشد که در آن اندیشه‌ها، افکار، ایده‌ها و اختراعات در حوزه صنعت برق و انرژی پس از طي فرآيندهای مربوطه مورد معامله قرار گرفته و با حمایت صاحبان سرمایه و متقاضیان مرتبط با موضوع، به محصول مورد نظر تبدیل و تجاری‌سازی‌ می‌شوند و بدين ترتيب موضوع تولید ثروت از علم را محقق ساخته و سهم  اقتصاد دانش بنیان را در اقتصاد کلان کشور ارتقاء می‌بخشد.

کارشناس دفترتجاری سازی و اکتساب فناوری افزود: خوشبختانه برقراري غرفه بازار دارايي‌های فكری صنعت برق و انرژی و كارگاه آموزشی« آشنايی با مالكيت فكري(مادی و معنوی) و بازار دارايی های فكری صنعت برق و انرژی» با استقبال چشمگيری از مخترعان، صاحبان ايده و سرمايه‌گذاران در اين امر روبرو بوده كه نيازهاي متقاضيان و راهكارهای عملی در راستای حمايت از ايشان شناسايی گرديد.

اميد است با تهيه شيوه‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌های مربوطه بتوان گام مؤثری در جهت حمايت از ايده تا صادرات و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.

گفتنی است در حاشیه سومین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد غرفه بازار داراییها رونمایی شد.