پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 بهمن 1395

رونمایی از لوگوی نمایشگاه بین‌المللی محصولات و خدمات هوشمند ایران در پژوهشگاه نیرو

به گزارش خبرنگار روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، در حاشیه سومین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد از لوگوی نمایشگاه بین‌المللی محصولات و خدمات هوشمند ایران رونمایی شد.

این نمایشگاه با هدف اعتباربخشی بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و شرکت های خصوصی، گسترش فرصتهای کسب و کار شرکت های داخلی  به ویژه شرکت های صاحب نام و تکنولوژی داخلی ، گسترش بازار و بهبود فروش شرکت های داخلی ، ایجاد بستر گسترش بازار جهت کلیه شرکت های هوشمندسازی در زمینه های انرژی آب ، برق ، ساختمان، کشاورزی آبیاری و ایجاد بستری مناسب جهت بلوغ و به عرصه گزاردن طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در تعامل با سرمایه گذاران ذی صلاح جهت به تولید رساندن طرح های مذکور و حمایت از سیاست های مقاومت اقتصادی برگزار خواهد شد.

در کنار این نمایشگاه همایش مدیریتی " فروش و مذاکرات هوشمند " در راستای ایجاد بازار و تعامل و هم نشینی مدیران داخلی و خارجی و بازرگانان و نمایندگان نهادها و ارگان های دولتی برگزار می شود.

گفتنی این نمایشگاه در روزهای 21 الی 24 تیرماه سال 96 برگزار خواهد شد.