پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 بهمن 1395

با حضور مدیران ارشد صنعت برق؛ "آزمایشگاه لینکهای مخابراتی صنعت برق بر روی بستر مخابرات نوری" افتتاح شد

دولت جمشیدی مدیر گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی پژوهشگاه نیرو گفت: با توجه به اینکه با نصب فیبر نوری به صورت OPGW، شبکه مخابرات نوری گسترده­ای در صنعت برق کشور ایجاد شده است نیاز به ایجاد این آزمایشگاه پژوهشی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطرح گردید و کار مطالعاتی، طراحی و پیاده­سازی این آزمایشگاه در قالب پروژه تحقیقاتی به گروه پژوهشی مخابرات پژوهشگاه نیرو واگذار گردید.

وی تصریح کرد: استفاده از فناوری­های جديد مخابراتی در حوزه حساسی نظير صنعت برق، مستلزم بررسیهای دقيق و همه جانبه می باشد تا از عملكرد صحیح و منطبق با الزامات و پروتکل ­های خاص صنعت برق، اطمينان حاصل شود. به این منظور در این آزمایشگاه، پایلوتی مشابه با شبکه مخابرات نوری صنعت برق کشور ایجاد شده است تا نحوه عملکرد فناوری­های نوین مخابراتی در این محیط پایلوت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد و اطمينان لازم در خصوص انطباق عملکرد آنها با الزامات صنعت برق، قبل از بهره ­برداری از این فناوری­ها در شرایط واقعی، بدست آید.

جمشیدی؛ ایجاد پایلوت آزمایشگاهی از شبکه مخابرات نوری شبکه انتقال صنعت برق کشور، بررسي شرايط استفاده از پروتكل‌های مخابراتي نوين براي كاربردهاي خاص صنعت برق با توجه به الزامات مربوطه، ارزیابی عملكرد فناوری‌های نوين، قبل از بهره‌برداری در صنعت و توصيه در خصوص چگونگي بهره‌برداری از آن­ها، بررسی تطابق سيستم‌های مخابراتي مختلف به منظور همخوانی و سازگاری ميان پروتکل‌ها و اينترفيس‌های مربوطه، ارائه آموزش‌هاي علمي و عملي درخصوص فناوری‌هاي جديد به متخصصین صنعت برق  و ارائه خدمات مشاوره به مديران اجرايی صنعت برق و همچنین به طراحان و سازندگان تجهیزات مخابراتی صنعت برق را از قابلیت های این پروژه عنوان کرد.