پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 بهمن 1395

بازدید پروفسور ترزایا استاد دانشگاه منچستر از پژوهشگاه نیرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ پروفسور ترزایا استاد دانشگاه منچستر ضمن حضور در پژوهشگاه نیرو  با مسولان پژوهشگاه به بحثهای کلیدی و امکان همکاریهای مشترک پرداختند و بعد از تبادل نظر، از بخشهای مختلف پژوهشگاه نیرو بازدید به عمل آوردند.