پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 دی 1395

کارگاه آموزشی مبانی مدیریت طرح و سند منشور طرح برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، نخستین کارگاه آموزشی پروژه " طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی در معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو"  برگزار گردید و هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی بیشتر روسای مراکز و مجریان طرحها با فرایندهای مدیریت طرح و نیز سند منشور طرح بود.

لازم به ذکر است که این کارگاه با تدبیر معاونت محترم فناوری برای استانداردسازی فرآیندهای مدیریت طرح، برگزار شد.

گفتنی است کارگاه آموزشی با حضور کلیه روسای محترم مراکز توسعه فناوری و مدیران محترم طرح‌ها در دو گروه و در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

براساس گزارش روابط عمومی در این کارگاه ابتدا مبانی مدیریت طرح شامل حوزه‌های عملکرد مدیریت طرح و فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح معرفی گردید. سپس با ارائه دو نمونه منشور تکمیل شده، نحوه تکمیل سند منشور طرح برای طرح‌های مراکز توسعه فناوری ارائه گردید.