پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 دی 1395

با امضای تفاهم‌نامه مشترک صورت گرفت؛ توسعه همكاری پژوهشگاه نیرو و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، در راستای گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور ارتقاء روحيه نشاط و خودباوري متخصصین این حوزه، پژوهشگاه نیرو تفاهم‌نامه‌ای را با هدف همکاري آموزشي ـ پژوهشي بين پژوهشگاه نيرو به نمايندگي آقای دكتر محمدصادق قاضی‌زاده (رئيس پژوهشگاه) و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمايندگی آقای دكتر فتح ا... مضطرزاده (معاون وزیر و رئيس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران) به امضا رسانید.

اين تفاهم‌نامه، به‌ منظور استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندیهای سازمان و تشريک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی سازمان و افزایش سهم پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله­های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور منعقد می­‌شود.

روش اجرايی تفاهم‌نامه به اين صورت است که کارگروه راهبری متشکل از نمايندگان معرفي شده از سوی طرفين تشکيل و فرآيند اجرايی تفاهم‌نامه را طراحی و تدوين نموده و بر اجراي آن نظارت می‌کنند. اين کارگروه جلسات دوره‌ای خود را برگزار نموده و گزارش جلسات را به رؤسای سازمان و پژوهشگاه ارائه می‌کند.

حمايت از انجام طرحهای تحقيقاتی ـ كاربردی مورد توافق طرفين به ويژه فناوریهای نوظهور در صنعت برق، اولويت دادن به عناوين مورد نظر پژوهشگاه در تعريف پايان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و رساله‌های دكتری، استفاده از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه نیرو به عنوان مشاور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، همكاری در تشكيل گروه‌های پژوهشی و آزمايشگاه‌های تحقيقاتی و تبادل اطلاعات كتابخانهای در زمينه كتب، نشريات و فيلم در راستای تحقيقات موردنياز صنعت برق از جمله محورهای همکاری خاص پژوهشگاه نیرو با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران است.

 با امضای اين تفاهم‌نامه، پژوهشگاه متعهد می‌گردد در راستای انسجام‌بخشی و حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز پژوهشِ محققین پسادکتری حول محور پروژه‌های سیاست‌پژوهی و آینده‌گاری مورد تأکید پژوهشگاه، تحقق اعطای فرصت‌های پژوهشی، کرسی‌های تخصصی و دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی وابسته اهتمام ورزد. حمایت‌های پژوهشگاه متناسباً به صورت ایجاد بستر مناسب برای بهره‌­مندی سازمان از حمایت‌های صنعت برق و یا حمایت مستقیم توسط پژوهشگاه خواهد بود.

با امضاي اين تفاهم‌نامه، سازمان متعهد می‌گردد برای تسریع اجرای موضوعات مندرج در این تفاهم‌نامه شامل برنامه‌ریزی موضوع پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری و نیز پژوهش محققین پسادکترای علاقمند به استفاده از تسهیلات طرح شده در این تفاهم‌نامه در راستای موضوعات تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصت‌های پژوهشی، کرسی‌های تخصصی، همکاری اعضای هیئت علمی وابسته و تبادل اطلاعات كتابخانه‌ای در راستاي تحقيقات مورد نياز صنعت برق تلاش و همکاری نماید.

هم چنین در راستای اجرای ماده 2 تفاهم نامه، طرفين خدمات خود را حسب مورد پس از بررسی‌هاي كارشناسی در چارچوب قراردادهای جداگانه در هر مجموعه ارائه خواهند نمود.

مدت اين تفاهم‌نامه از زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعيين شده و در صورت توافق طرفين، تفاهم‌نامه قابل تمديد خواهد بود.