پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 دی 1395

فراخوان عمومی انتخاب مشاور

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات تحقیقاتی پروژه "طراحی ساختار و نظام مطلوب مرکز استاندارد، آزمون و بازرسی صنعت برق و انرژی" اقدام به شناسایی مشاورین واجد شرایط نماید. لذا آن دسته از اشخاص حقوقی که آمادگی اجراي پروژه را دارند می بایست حداکثر تا 12 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نسبت به ارسال و ارائه مدارک ذیل به پژوهشگاه نیرو به نشانی شهرک قدس انتهای غربی بلوار شهید دادمان، اقدام نمایند:

1- مدارك رسمی شرکت از جمله اساسنامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی.

2- ارائه سوابق و تجربه کاري مفید و مرتبط با موضوع فراخوان.

3- چارت سازمانی و سوابق مدیر عامل، اعضا هیات مدیره و کارشناسان کلیدي که در انجام پروژه حضور خواهند داشت.

4- ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مرتبط از کارفرمايان قبلی.

5- مشخصات نرم افزارهای طراحی، نرم افزارهای مدیریتی، نرم افزارهای اطلاعاتی و دیگرامکانات کاری مرتبط با موضوع فراخوان.

6- ارائه گواهی رتبه، صلاحیت و گواهی نامه هاي استاندارد اخذ شده از مراجع ذی صلاح.

7- ارائه صورت هاي مالی حسابرسی شده سه سال اخیر.

8- تصویر مفاصا حساب قطعی یا علی الحساب بیمه تامین اجتماعی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

9- حجم مالی کارهاي در دست انجام همراه با خود اظهاري در خصوص وجود ظرفیت کاري در پروژه موضوع فراخوان.

10- ارائه مستندات مربوط به وجود و استقرار نظام برنامه ریزی، کنترل کیفیت و مدیریت پروژه ها در شرکت.

11- ارائه مستندات مربوط به وجود و اجرای رویه های مدون در فرآیندهای اصلی شرکت.

توضیح این نکته ضروری است که ارسال مدارک فوق الذکر توسط پیشنهاد دهندگان، ایجاد حق برای ایشان و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار از پژوهشگاه نمی نماید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 88581682 (جناب آقای مهندس فرهادی) تماس حاصل نمایند.