پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 آذر 1395

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام زیر پروژه‌های طرح "تهیه اطلس اندازه گیری ظرفیت و راندمان نیروگاه‌های کشور و بهینه‌سازی مصرف داخلی واحدهای مذکور"


فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام زیر پروژه های طرح "تهیه اطلس اندازه گیری ظرفیت و راندمان نیروگاه‌های کشور و بهینه سازی مصرف داخلی واحدهای مذکور"

الف- شرح اجمالی موضوع فراخوان عمومی

مرکز توسعه فناوری بهره‌ برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات مورد انتظار در زیر پروژه‌های طرح "تهیه اطلس اندازه‌گیری ظرفیت و راندمان نیروگاه‌های کشور و بهینه‌سازی مصرف داخلی واحدهای مذکور" اقدام به شناسایی متقاضیان حقوقی واجد شرایط نماید. زیر پروژه‌های طرح مذکور شامل 8 عنوان به شرح زیر می‌باشد: 
1- امكان‌سنجی ‌فنی ‌و افتصادی پیاده‌سازی طرح اطلس اندازه‌‌‌گیری ظرفیت، راندمان و پایش عملكرد بر‌روی نیروگاه‌های حرارتی كشور    
2- تهیه دستورنامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت، راندمان و مصرف داخلی در نیروگاه‌های حرارتی كشور و استانداردسازی دستورنامه‌ها و بكارگیری سامانه‌ی پایش عملكرد برروی تعدادی نیروگاه‌‌‌های منتخب
3- تعیین قوانین و ضوابط اجرایی برای جاری كردن طرح اطلس ظرفیت و راندمان واحدهای نیروگاهی كشور 
4- اجرای طرح اطلس اندازه‌گیری و سامانه پایش ظرفیت، راندمان و مصرف داخلی برای  نیروگاه‌های كشور
5- ارایه دستورالعمل‌های بهره‌برداری راندمان محور از نیروگاه‌‌های حرارتی برپایه نتایج اطلس اندازه‌گیری
6- بررسی جامع مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی و ارائه روش‌های بهینه‌یابی 
7- شناسایی تاثیر تعمیرات دوره‌ای و اساسی بر روی عملكرد واحدهای نیروگاهی (راندمان و..). و کارآمد نمودن نگهداری و تعمیرات نیروگاهی بر پایه نتایج اطلس اندازه‌گیری ظرفیت و بازده نیروگاه‌‌‌ها
8- ارزیابی طرح جامع پایش عملکرد نیروگاه و شناخت راهکارهای کاهش مصرف سوخت و تاثیر آن بر روی کاهش گازهای آلاینده از دیدگاه ملی
شرح تفصیلی و اقلام تحویل شدنی زیر پروژه های مورد اشاره، در سایت مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به آدرس http://www.nri.ac.ir/OM/projects#2249112 ارایه شده است.

ب- شرایط عمومی  متقاضیان  انجام شرح خدمات: 

1- دارا  بودن شخصیت حقوقی
2- دسترسی به امکانات، زیر ساخت ها و منابع لازم برای انجام خدمات 
3- دارا بودن نیروی انسانی مناسب و با تجربه مرتبط با موضوع فراخوان

ج- مدارک لازم برای شناسایی قابلیت‌های متقاضیان 

مدارک لازم برای شناسایی قابلیت‌های متقاضیان عبارتند از : 
1.  مدارک رسمی شامل  اساسنامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی.
2.  ارائه سوابق و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع فراخوان در 5 سال اخیر همراه با مستندات مربوطه.
3. چارت سازمانی و لیست مشخصات کارکنان کلیدی که در انجام پروژه حضور کامل و مؤثر خواهند داشت.
4. ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مفید و مرتبط در 5 سال اخیر از کارفرمایان مربوطه.
5. مشخصات امکانات و تجهیزات شرکت مرتبط با موضوع فراخوان و تاییدیه‌های مربوطه.
6. مشخصات کامل شرکت‌های همکار با ارائه تفاهم‌نامه یا سایر مستندات قانونی.
7. ارائه پروانه کار، گواهی نامه صلاحیت و استانداردها یا گواهینامه‌های اخذ شده از مراجع ذیصلاح.
8. ارائه آخرین گواهی صورت‌های مالی حسابرسی شده (در صورت عدم وجود گواهی صورت‌های مالی حسابرسی شده  به دلیل جدیدالتاسیسی،  برنامه کسب و کار سه سال آینده که به اطلاع حسابرسی رسمی رسیده باشد ارائه گردد.)
9. اعلام توانمندی مالی، تجهیزات و تدارکات (گردش مالی سه سال گذشته با ارائه اظهار‌نامه مالیاتی سال‌های یادشده، نامه توانمندی مالی جهت اجرای پروژه بدون وابستگی به دریافت پیش پرداخت و سایر صورت وضعیت‌ها).
10. تصویر مفاصا حساب قطعی یا علی الحساب بیمه تامین اجتماعی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
11.  لیست پروژه‌های در دست انجام همراه با زمانبندی اتمام آنها و خود اظهاری در خصوص ظرفیت کاری

د- چگونگی ارسال مدارک و ارتباط با مرکز 

برای ارسال مدارک و ارتباط با مرکز توجه به نکات زیر ضروری است: 
1- متقاضیان  واجد  شرایط بر اساس ملاحظات مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/9/30 تحویل مرکز توسعه فناوری فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به نشانی تهران، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، یال شرقی طبقه 4، صندوق پستی 14665517نمایند.
2- در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفاکس 88578376 (021) تماس حاصل نمایند. علاوه بر این مکاتبه از طریق ایمیل مرکز به آدرس OMCenter@nri.ac.ir امکان پذیر است.

 

زمان ارسال مدارك تا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/10/11 تمديد گرديد.