پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 دی 1395

رونمایی از غرفه بازار دارایی‌های فکری در صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو

با فراهم سازی زمینه های ایجاد بازار دارایی های فكری، امكان بهتری برای تجاری سازی اختراعات و تامین منابع مالی لازم از طریق نظام بازار سرمایه فراهم خواهد گردید. همچنین ارتباطات مؤثرتری میان صاحبان ایده، مخترعان، فناوران، سرمایه گذاران و صنعتگران ایجاد خواهد شد.
در این رابطه از تمام شركتها، مؤسسات، سرمایه گذاران، بهره برداران ، تولید كنندگان تجهیزات، شركتهای بیمه، بانكها، شركتهای سرمایه گذاری، مراكز رشد، پارك های علم و فناوری، دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی، مؤسسات پژوهشی، مبتكرین، مخترعین و كلیه فعالان در حوزه صنعت برق دعوت به عمل می آید تا از غرفه بازار دارایی های فكری پژوهشگاه نیرو بازدید و با تكمیل فرم ثبت نام و ارسال به آدرس الكترونیكی patent@nri.ac.ir نسبت به تعیین وقت برای جلسه مذاكره و مشاركت در این بازار در روزهای مذكور اقدام نمایند.

 

<

>همچنین به منظور آشنایی مخاطبان و متقاضیان مربوطه با بازار دارایی های فکری صنعت برق و انرژی همزمان با برقراری غرفه بازار در پژوهشگاه نیرو،کارگاه آموزشی تحت عنوان «آشنایی با مالکیت فکری (مادی و معنوی) و بازار دارایی های صنعت برق و انرژی» در روز سه شنبه 95/11/05 ساعت 11 در سالن حافظ پژوهشگاه برگزار خواهد گردید.