پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 آبان 1395

فراخوان همكاری (دفتر تجاری‌سازی و اکتساب فناوری)

دفتر تجاری سازی و اكتساب فناوری پژوهشگاه نیرو از پژوهشگران، خبرگان و موسسات پژوهشی و مشاوره ای فعال در حوزه تجاری سازی نتایج تحقیقات و انتقال فناوری به منظور مشاركت در انجام فعالیت های مطالعاتی و اجرایی در محور های زیر دعوت بعمل می آورد:
محور های فعالیت های مطالعاتی و اجرایی:
1- مالكیت سرمایه های فكری
2- تجاری سازی نتایج تحقیقات
3- بازار ایده و فن بازار
4- روش های انتقال و جذب فناوری
5- توسعه R&D  بنگاه های كوچك و متوسط
6- روش های تامین مالی و حمایت دولتی از نوآوری
7- ارزیابی و ارزش گزاری طرح های توسعه فناوری

اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند سوابق كاری (CV ) خود را حداكثر تا تاریخ 95/08/25 به آدرس پست الكترونیكی cto@nri.ac.ir  ارسال فرمایند.